Brügger koncept

Brügger koncept vytvořil švýcarský neurolog Dr. Alois Brügger. Zabýval se teorií funkčních poruch pohybového systému – to znamená, že porucha/bolest není způsobena strukturální změnou. Funkční porucha je vratná a většinou má charakter inhibice (útlumu) svalové činnosti. Dr. Brügger vyvinul vlastní diagnostickou a terapeutickou koncepci.

Cílem Brügger konceptu je určení patologicky změněné aferentní signalizace (signály, které přicházejí k mozku z těla). Patologicky působící jevy se snažíme eliminovat a poté nastolit fyziologické a ekonomické průběhy pohybů a držení těla. Snažíme se dosáhnout vzpřímeného držení těla. Důležitá je v této metodě oblast pátého hrudního obratle.

Brügger koncept