Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor je soubor diagnostických postupů, které využívá fyzioterapeut ke stanovení fyzioterapeutické diagnózy. Na základě toho potom k vytvoří terapeutický plán.

Kineziologický rozbor začíná stanovením anamnézy klienta, což zahrnuje:

  • subjektivní hodnocení příznaků onemocnění
  • analýzu běžných činností – anamnézu pracovní, sportovní, či dalších oblastí souvisejících s pohybovou aktivitou
  • dotazy na prodělané choroby, úrazy, operace a to i takové, které se současným problémem zdánlivě nesouvisí

Vlastní kineziologické vyšetření představuje cílené vyšetření pohybového aparátu klienta. Potřebné informace získává fyzioterapeut z vyšetření pohledem a pohmatem. Využívá svalových testů, hodnocení kloubní mobility, specifického testování funkce jednotlivých oblastí pohybového aparátu – takzvaných pohybových stereotypů či palpačního hodnocení měkkých tkání. Nedílnou součásti rozboru je alespoň základní neurologické vyšetření či speciální ortopedické testy. Při diagnostice též může vycházet z provedených přístrojových a zobrazovacích vyšetření příbuzných medicínských oborů.

Na základě provedeného vyšetření (v délce cca 40 minut), provádí fyzioterapeut klinickou rozvahu a stanovuje následně ve spolupráci s klientem cíl terapie a krátkodobý i dlouhodobý terapeutický plán.