Nikoleta Merker

Jmenuji se Nikoleta Merker a rehabilitaci se věnuji téměř 30 let. Od základní školy mě přitahovalo zdravotnictví. Už od druhé třídy jsem navštěvovala kroužek první pomoci a jezdila na soutěže.

Pro studium fyzioterapie jsem se rozhodla v posledním ročníku gymnázia, aniž bych úplně věděla, do čeho jdu. A neměnila bych, volba to byla intuitivní a správná.

Profesní charakteristika

  • 1991 – 1997 – studium na katedře fyzioterapie a algoterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého Olomouc, zakončeno státní zkouškou
  • 1997 – 2003 – zástupce vedoucího fyzioterapeuta rehabilitačního oddělení Městské nemocnice Jablonec n. N.
  • od 2003 – odborný asistent na katedře fyzioterapie UK FTVS Praha
  • od 2007 – 2008 – externí pracovník na katedře fyzioterapie UK FTVS Praha
  • 2013 registrace Nestátního zdravotnického zařízení Fyzioterapie Jablonec

Kurzy

Publikace

  • Opavský J., Musulisová N.: Modulation of pressure pain threshold in subjects with chronic cervicobrachial syndrome or low back pain following two modalities of physical therapy.Book of Abstracts. Pain in Europe. II Congress of the European Federation of IASP Chapters. Barcelona, 23-27 September 1997, 1997:345.
  • Pánek D., Horáčková Š., Bendová P., Merker N., Mezsárošová M.: Cílená elektrostimulace a její vliv na vzdálené svalové skupiny. Kineziologie 2004.