Vojtova metoda

Vojtova metoda je soubor stimulačních technic, jejichž prostřednictvím dochází k aktivaci vrozených pohybových vzorů. Základ této terapie vytvořil prof. MUDr. Václav Vojta v letech 1950 až 1970. Vojtovu metodu lze využít k terapii hybné poruchy od narození až do dospělého věku. Stanovený cíl je však různý:

  1. U kojenců, kdy CNS (mozek, mícha) ještě není zcela zralý, lze centrální nervový systém velmi dobře formovat. Nervové dráhy jsou často jen blokovány, ale v zásadě jsou k dispozici. Náhradní (abnormální) pohybové vzory,  které vznikají neustálou , avšak patologií omezenou, snahou kojence o navazání kontaktu, vzpřímení a pohyb vpřed ještě nejsou zafixované a to je důvod začít s terapií, co nejdříve.
  2. U malých dětí, školáků a dospívajích může tato terapie pozitivně ovlivnit proces zrání a růstu.
  3. U dospělých je prioritou obnovení přístupu k původně zdravým pohybovým vzorům, a tím zabránění následným negativním jevům, jako je bolest, omezení funkčnosti a síly.

Vojtova metoda primárně neučí, nenacvičuje ani netrénuje „normální“ pohybové děje, jako jsou uchopování, vzpřimování a chůze. Vojtova metoda vysílá podněty do mozku a tím aktivuje „vrozené  pohybové vzory“. To se projeví jako koordinované pohyby trupu a končetin.  Zdravé děti mají již v prvním roce života k dispozici všechny „stavební kameny“ pro vzpřímení a pohyb vpřed – od úchopu přes otáčení  a lezení až k samostatné chůzi. Při poruchách centrálního nervového systému, ať už mají jakoukoli příčnu, je spontánní zapojení těchto pohybových vzorů omezeno.

Vojtova metoda – využití při terapii

  • centrálních koordinačních poruch kojeneckého věku,
  • hybných poruch na základě onemocnění mozku (dětská mozková obrna),
  • periferních paréz (poškození nervu)  horních i dolních končetin, např. u periferní parézy plexu brachiálního u kojence, spina bifida a obrna lícního nervu)
  • různých svalových onemocnění,
  • chorob páteře, funkčních omezení páteře (např. skolióza, bolesti páteře),
  • vrozených vývojových vad kyčlí (dysplázie a luxace kyčlí),
  • problémů s dýcháním a polykáním.
Vojtova metoda u dospělých