Využití Vojtovy metody při bolestech zad

Bolesti dolní části zad patří k velmi častým problémům naší populace. Jedním z důvodů je často posturální porucha – porucha stabilizačních funkcí svalů. Využití Vojtovy metody v terapii hybných poruch u dospělých pacientů je stále častější. Fyzioterapie ji s úspěchem aplikuje nejen jako terapii, ale velmi dobře se dá využít i její diagnostický princip.

Možnosti využití Vojtovy metody

Vývoj pohyblivosti (motoriky) člověka je určen geneticky, probíhá zcela automaticky a je pokračováním vývoje v děloze. Vojtova metoda umí podněcovat tyto geneticky vložené pohybové vzorce a tím zlepšit držení těla i u dospělých pacientů. Tato metoda nabízí pohled do vývojové kineziologie, tzn. do vývoje hybnosti člověka, a přímo umožňuje aktivaci dílčích vývojových modelů na mimovolní úrovni.

V čem je výhodné použití této metody u dospělých pacientů s již vyvinutou hybností?

U každého člověka se jeho hybnost vyvinula více nebo méně kvalitně. Hybnost dané kvality je v životě různě zatížena jak fyzicky, tak i psychicky. A právě porucha v posturálním vývoji držení těla může být jedním z podkladů pro vznik bolestí zad. Tento fakt je již poměrně známou skutečností.

Vojtova reflexní lokomoce nabízí aktivaci těchto chybějících vzpřimovacích prvků v terapeutickém systému reflexního plazení, reflexního otáčení nebo v první pozici. Tato aktivace probíhá z určité výchozí polohy použitím spoušťových zón. Je aktivována reflexně, zasahuje tak mimovolní složku hybnosti pacienta v CNS a může ovlivnit jeho automatické řízení hybnosti.

Vojtova metoda pracuje s genetickou vlohou hybnosti člověka. Že se jedná o geneticky zakódovanou motorickou vlohu, dokazuje i to, že modely, které vidíme u dítěte např. v druhém trimenonu života, můžeme pozorovat už při vývoji v děloze, a po narození dále v motorické vývoji do 1 roku života.

Nevýhody ve vztahu k pacientům

  • Pacient si ji nemůže sám aplikovat, potřebuje druhou osobu, lze zaškolit člena rodiny jako je tomu u dětských pacientů.
  • Metoda je časově relativně náročná, jedna cvičební jednotka trvá 40 až 60 minut.
  • Klade vysoké nároky na dovednosti terapeuta.

Přes tyto nevýhody přináší však mnoho výhod. Terapeutický systém Vojtovy metody je schopen aktivovat veškerou hybnost prvního roku života, vstoupit do automatických řídících mechanismů hybnosti a ovlivnit tak kvalitu hybnosti pacienta.

Zlepšení kvality hybnosti znamená méně bolesti a následně i zvýšení výkonu člověka.

Vojtova metoda u dospělých
Vojtova metoda u dospělých